Dojrzałość grupy a style kierowania

W poprzednim poście przedstawiliśmy Wam najpopularniejsze style kierowania. Jak jednak dobrać styl do kompetentności zespołu? Czy istnieje reguła, by spełnić oczekiwania wszystkich współpracowników? Otóż okazuje się, że odnaleziono zależność pomiędzy dojrzałością grupy, a stylem kierowania.

Małe kompetencje i niska motywacja wymagają organizacji pracy zgodnie z założeniami stylu autokratycznego. Pracownicy wymagają dyscypliny, kontroli i zlecania konkretnych zadań. Jeżeli Twój zespół nie jest nastawiony na cele i ma bardzo niską motywację, to jedyna droga, by zrealizować sukcesywnie powierzone obowiązki.

Duże kompetencje, ale brak motywacji wiąże się z wprowadzeniem stylu klubowego. Jeżeli Twoi współpracownicy potrafią pracować w grupie, mają dużą wiedzę i umiejętności, ale nie potrafią zmotywować się do pracy,  stwórz im odpowiednią atmosferę, aby  sami chętnie realizowali kolejne projekty i powierzone im zadania. Przemawiaj charyzmatycznie, buduj relacje i rozszerzaj kwalifikacje swoich współpracowników. Pozwól działać im samodzielnie, bez presji i kontroli, analizuj wyniki i udzielaj cennych rad i wskazówek.

Małe kompetencje i duża motywacja wymaga pełnego stylu kierowania. Taka grupa pracowników jest bardzo perspektywiczna, bowiem umiejętności i kwalifikacje można zdobyć na drodze szkoleń oraz praktyki, a silna motywacja i chęć do działania  to kluczowe kwestie wpływające na sukces przedsiębiorstwa. Pozwól  swoim podwładnym rozwinąć swoje kompetencje, a jednocześnie stwórz atmosferę przyjazną nie tylko pracy, ale i nauce.

Wysokie kwalifikacje oraz duża motywacja to idealne połączenie wspierające rozwój przedsiębiorstwa. Angażując więc współpracowników do kolejnych zadań i realizacji wyznaczonych celów, wykorzystaj styl liberalny. Pamiętaj, że Twoi podwładni nie wymagają kontroli powierzonych obowiązków.  Nie musisz nadzorować ich pracy, a możesz swobodnie pozwolić im działać, bowiem posiadane przez nich kompetencje będą samoistnie motywowały ich do działania.

 

Jak widać nie ma uniwersalnego stylu kierowania. Każdy z nich ma wady, każdy też ma zalety, jednakże zawsze musi być on dostosowany do grupy pracowników, którymi przyszło nam zarządzać.